22 กันยายน 2553

ผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

นางสาว นันทยา เกตุคง รหัส 5021408219

ที่อยู่ 101/6 ถ.ประชาธิปก เขต.ธนบุรี แขวง.หิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร 10600

เกิดวันที่ 15 มกราคม 2532

ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจนาย จักรกฤษ มาลัยเพิ่ม รหัส 5021408221

ที่อยู่ 121/202 ตำบล.ท่าทราย อำเภอ.เมือง จังหวัด.สมุทรสาคร 74000

เกิดวันที่ 24 กันยายน 2525

ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


นาย จักรพันธุ์ โมบัณฑิตย์ รหัส 5021408344

ที่อยู่ 489 ตำบล. ตลาด อำเภอ. กระทุ่มแบน จังหวัด.สมุทรสาคร 74110

เกิดวันที่ 6 เมษายน 2532

ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น: